2.5.2013

Suljin ja valotus

Suljin

Suljin sijaitseen yleensä kameran etulinssin ja filmitason välissä. Suljin on kiinni, kun kameralla ei kuvata. Kun kameralla kuvataan suljin avautuu ja päästää valoa optiikan läpi filmille. Filmille pääsevän valon määrää voidaan säätää muuttamalla aikaa, jona suljin on auki. Kyseistä aikaa nimitetään suljinajaksi, jota pystyy säätämään kameran automatiikan lisäksi myös manuaalisesti. Mitä pidempää suljinaikaa käytetään, sitä enemmän valoa pääsee filmille. Hämärässä kuvaustilanteessa pitkä suljinaika mahdollistaa riittävän valomäärän.
Yleensä suljinajat ilmoitetaan lukusarjalla 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 500 ja 1000. Lukusarjan luvut ovat sekunnin osia. Esim. luku 1 tarkoittaa 1/1 eli 1 sekunti, 15 on 1/15 sekuntia ja 500 on 1/500 sekuntia. Riippuen siitä, kumpaan suuntaan sarjassa kuljetaan, suljinaika joko puolittuu tai kaksinkertaistuu luvusta seuraavaan siirtyessä.
Jos kuvataan liikkuvia kuvia, eikä kuvaan haluta liike-epäterävyyttä, on käytettävä riittävän lyhyttä eli nopeaa suljinaikaa. Se mikä on tarpeeksi nopea suljinaika, riippuu täysin kuvaustilanteesta.

Valotus

Valotus on filmiin tallentuva tai valoherkän kennon tallentama valon määrä. Valoherkälle materiaalille osuvan valon määrää voidaan säätää objektiivin aukon koko ja kameran sulkimen suljinaikaa muuttamalla.
Valotusta säädetään kolmella parametrilla, jotta voitaisiin valita paras tasapaino eri säätöjen sivuvaikutusten välillä. Valotuksen säädön kokonaisvaikutusta mitataan aukkoina. Päällekkäinen termi johtuu siitä, että aukon säätö on ollut joskus ainoa valotuksen säätömahdollisuus kamerassa. Valotuksen lisäys yhdellä aukolla tuplaa kameraan tulevan valon määrän.
Jos valotusaika on esim 2 s, niin kameran aukko on auki 2 sekunnin ajan. Valotusajan kasvattaminen samalla aukon koolla kasvattaa kuvan valoisuutta, sillä suljin on pidempään auki, jolloin kenno saa enemmän valoa. Valotusajan kasvattaminen tuo kuitenkin usein mukanaan epätarkkuutta, sillä valotusajan kasvaessa on hyvin todennäköistä, että kuvaaja tai kohde liikkuu, jolloin kuvasta tulee epätarkka. Tämän takia pitkiä valotusaikoja käyttäessä pitäisi aina ottaa tukea, jotta kuvan onnistumisen mahdollisuus kasvaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti